DARMOWA DOSTAWA NA WSZYSTKO! WPISZ KOD: XOXO

Regulamin konkursu Pozytywna Energia

REGULAMIN KONKURSU „POZYTYWNA ENERGIA”

1. Organizatorem konkursu jest operator sklepu Miss Trouble, Stratego Wojciech Poniatowski z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 22/2, NIP 5213339908, REGON 146136002.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój sposób na dodanie sobie pozytywnej energii w jesienne dni?”

3. Odpowiedzi należy udzielać publikując ją na portalu Facebook w komentarzu pod odpowiednim postem na stronie profilu Planet Plus. Aby odpowiedź kwalifikowała się do konkursu musi zostać udzielona bezpośrednio pod postem z pytaniem konkursowym.

4. Odpowiedzi w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), działającej w składzie wyznaczonym przez Organizatora.

5. Uczestnik, który zgłosi najciekawszą w ocenie Komisji odpowiedź i spełni wszystkie założenia konkursu (dalej: „Zwycięzca”) otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 200 zł (dwustu złotych) na zakupy w sklepie internetowym Miss Trouble (www.misstrouble.pl).

6. Bon zostanie przekazany w formie elektronicznej.

7. Zwycięzca, w terminie do 5/12/2015 (włącznie) zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody poprzez komentarz od Organizatora pod postem konkursowym.

8. Zwycięzca powinien w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, swoje imię, nazwisko oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany bon z kodem upoważniającym bezpłatnych do zakupów w sklepie www.misstrouble.pl na kwotę 200 zł.

9. W przypadku nie dopełnienia przez Zwycięzcę warunku, o którym mowa w pkt 9. nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił kolejną najciekawszą, w ocenie Komisji, odpowiedź. Komisja zastrzega sobie również w takim przypadku prawo nie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.

10. Nagroda nie podlega wymienionie na gotówkę, ani żadną inną nagrodę.

11. Bon (nagrodę) należy zrealizować do 31.01.2016 r. Po przekroczeniu tego terminu jego ważność wygasa. 

12. Jeśli Zwycięzca w ramach realizacji bonu dokona rezerwacji towarów na kwotę mniejszą niż 200 zł, pozostała wartość bonu nie podlega zwrotowi w żadnej formie i przepada.

13. Bon stanowiący nagrodę jest wyłącznie do użytku Zwycięzcy i nie może zostać odsprzedany. W przypadku stwierdzenia sprzedaży bonu przez Zwycięzcę organizator ma prawo go unieważnić.

14. Konkursu trwa od 25/11/2015 do 02/12/2015 do godziny 23:55.